Sponsoren

Herauten op de Stelling, Zuidoost- en Zuidfront

De volgende partijen hebben hun medewerking toegezegd of leveren een financiële bijdrage: Provincie Noord-Holland en Utrecht, gemeente Ronde Venen en Weesp, de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, Initiatievenfonds Uithoorn, Rabobank Schiphol en Gooi & Vecht, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Promis-Advies op Maat, het Museum Weesp en Natuurmonumenten.

Krayenhoff keert terug, Noord- en Zuiderzeefront

Het project wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Alkmaar, Gooise Meren, Beemster, Zaanstad, Edam en Diemen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Amster, Gooi en Vecht, de Stichting Daendels, Merlet Interim BV, het Water en Broodfonds, Cono Kaasmakers en Promis Advies op Maat.

Voor de uitvoering van het project krijgen we alle medewerking van de eigenaren van de forten: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wijnfort Bart, Fort Resort Beemster, Stichting Pampus en Landschap Waterland.

Leven op de Stelling, Zuidwestfront

Het verhalenproject Leven op de Stelling is bekostigd door de provincie Noord-Holland, de J.C. Ruigrokstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeenten Velsen, Haarlemmermeer, Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad, Hoogheemraadschap Rijnland en de Rabobank Regio Schiphol.