Boeken

ACTIE BOEKEN STELLINGVERHALEN

Het project Stellingverhalen is rond en afgerond. Met vier boeken, veel verhalenbijeenkomsten, het festival Donkerst Fort noord (2016) in het Fort Benoorden Spaarndam, de documentaire Kraijenhoff keert terug (2017) en de concerten van Duo Leeghwater en Henk Zwart (2019 en hopelijk nog twee te gaan in 2021) hebben we een hoop gedaan om de Stelling van Amsterdam en haar forten onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Nog één keer gaan de boeken op herhaling en vanwege de afronding van het project tegen een wel zeer gunstige aanbieding: alle vier de boeken voor € 40,- inclusief verzendkosten of, als u uw verzameling compleet wilt maken, een los boek voor € 12,50.
Mail uw adresgegevens en bestelling naar bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl of agmdeboer@quicknet.nl of bestel rechtstreeks bij Uitgeverij Noord-Holland.

Herauten op de Stelling

In het vierde boek met verhalen over de Stelling van Amsterdam staan het Zuid- en Zuidoostfront en het Hembrugterrein centraal. Het zuiden van de Stelling bevindt zich op het raakvlak met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Twee verdedigings-linies verdedigden Holland door onderwaterzetting van laaggelegen gebieden.
Persoonlijke verhalen geven een kijkje in het dagelijks leven en werk op de forten van de Stelling: vanaf hun bouw omstreeks 1900 tot de herbestemming van het Unesco Werelderfgoed.
Met veel historische beeldmateriaal en actuele foto’s van o.a. Kenneth Stamp.
In Herauten op de Stelling: Vesting Muiden, Fort aan de Ossenmarkt, Hembrugterrein, Graansilo Korthals Altes, Fort Uitermeer, Fort bij Hinderdam, Fort bij Nigtevecht, Fort Bijlmer, Fort bij Abcoude, Fort in de Botshol, Fort aan de Winkel, Fort bij Waver-Amstel, Fort bij Uithoorn, Fort aan de Drecht, Fort bij de Kwakel en Fort Coehoorn.
Erratum

Bestellen: Uitgeverij Noord-Holland
€ 24,95

Kraijenhoff keert terug

Persoonlijke verhalen laten het verleden van de Stelling van Amsterdam herleven. Fortwachters, soldaten, ondernemers en vrijwilligers vertellen over leven en werk op de forten vanaf de aanleg meer dan een eeuw geleden tot nu. In dit derde boek met stellingverhalen neemt Agnes de Boer u mee langs de forten en werken van het Noordfront en het Zuiderzeefront.
De verhalen laten zien hoe de forten met hun tijd zijn meegegaan. Van een verdedigingslinie rond de hoofdstad is de Stelling van Amsterdam getransformeerd tot een landschappelijk en recreatief interessant gebied. De forten kregen functies als restaurant, wijnfort, plek voor avontuurlijke evenementen en creatieve bedrijven en zelfs een sauna. Welke functie dan ook, de betrokkenheid van de vertellers bij hun fort komt in alle verhalen terug.
Een boek met veel historisch beeldmateriaal en prachtige actuele foto’s van o.a. Kenneth Stamp en Martijn Jansen.
Met de forten: Pampus, Diemerdam, Vuurtoreneiland Durgerdam, Edam, Kwadijk, Benoorden Purmerend, Fort Resort Beemster, Middenweg, Jisperweg, Spijkerboor, Marken-Binnen en Krommeniedijk.
Erratum

Bestellen: Uitgeverij Noord-Holland
€ 14,95    

Leven op de Stelling

alleen-de-coverIn het jaar dat de Stelling van Amsterdam twintig jaar Wereld Erfgoed is, verscheen het boek Leven op de Stelling over de forten rond het Noordzeekanaal en in de Sector Sloten. Agnes de Boer tekende persoonlijke verhalen op. Daarnaast bevat het boek veel historisch beeldmateriaal en levendige afbeeldingen van de forten van nu, gemaakt door o.a. Kenneth Stamp.
Forten, dijken, batterijen en sluizen vormen de in het landschap zichtbare herinneringen aan de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rond de hoofdstad. Nadat de forten hun oorspronkelijke functie hadden verloren, zijn ze de afgelopen jaren herontdekt. Eerst door ‘fortofielen’ en vrijwilligers, later door ondernemers en recreanten. De forten kregen nieuwe functies als kunstfort, kaasfort, bezoekerscentrum, wijnfort, avonturenfort, sauna, muziekfort, openluchttheater of café-terras.
In Leven op de Stelling, Forten van Toen en Nu staan verhalen van de huidige gebruikers naast die van bewakers uit de Koude Oorlog, gemobiliseerde soldaten tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en nazaten van de fortwachters.  De verhalen laten zien hoe de forten met hun tijd zijn meegegaan.
Leven op de Stelling vertelt verhalen over de forten bij IJmuiden, benoorden en bezuiden Spaarndam, bij Penningsveer, de Liebrug en aan de Lieden, bij Vijfhuizen, Hoofddorp, Aalsmeer en Kudelstaart, nieuwe verhalen over de forten bij Veldhuis, aan de St. Aagtendijk, bij Velsen en Zuidwijkermeer en tentslotte over het Munitiecomplex 1800 Roeden tussen Halfweg en Amsterdam.
Erratum

Bestellen: Uitgeverij Noord-Holland
€ 14,95    

Leven langs de Liniedijk

In het Noordwestfront van de Stelling van Amsterdam, tussen Krommenie, Assendelft en Beverwijk, ligt een gebied met slingerende dijkjes en half verscholen forten. Deze groene zone vormde in de vorige eeuw de hoofdverdedigingslinie van Amsterdam. Er deden zich veel verschillende gebeurtenissen voor. Nederlandse dienstplichtigen oefenden voor de oorlog en deden van alles om de verveling te verdrijven. Duitse soldaten pleegden er oorlogsmisdaden, maar hielpen ook kinderen aan eten. Sommige boeren kregen te maken met onder water gezet land, anderen verdienden juist aan het onderhoud van de liniedijk.
In 2011 besloten de vrijwilligers van het Fort bij Krommeniedijk de mooiste foto´s en verhalen te verzamelen. Ze kregen hulp van de mensen van Fort aan den Ham en Fort bij Veldhuis. Het resultaat is een unieke verzameling verhalen die een beeld geven van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto´s wekken het beeld verder tot leven. Het boek vertelt over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. En vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd.
Met: Fort bij Krommeniedijk, Fort aan den Ham, Fort bij Veldhuis, Fort aan de Sint Aagtendijk, Fort bij Velsen en Fort Zuidwijkermeer.
Erratum

Bestellen: Uitgeverij Noord-Holland
€ 14,95