Promis Advies op Maat

Erfgoed & monumenten

Advies, onderzoek en communicatie in erfgoed
Neem contact op

Erfgoedbeleving en -educatie

Erfgoedbeleving: de cultuur-historische betekenis van een gebied of gebouw zichtbaar en beleefbaar maken voor bewoners en bezoekers. Verhalen maken de geschiedenis levend. Dit kan met allerlei kunstvormen, actieve middelen zoals wandelen, fietsen en varen en met verschillende aantrekkelijke en uitdagende fysieke en digitale middelen. Voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering, heb ik een goed netwerk aan uitvoerende en meedenkende partners.

Visie, herbestemming, beleid & ruimte

Bij visie en beleidsontwikkeling help ik een breed gedragen erfgoedbeleid te formuleren en de juiste keuzes uit historische waarden te maken. Samen met alle interne en externe partners maak ik een (omgevings)visie voor een gebied of gebouw. Hierbij gebruik ik de identiteit van een plek of gebouw als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming. Dit leidt tot duurzame ontwikkeling en plek met zeggingskracht.

Erfgoedvisie en -management

Een integraal en interactief opgestelde erfgoedvisie en -management zorgt voor een helder beeld van doelen en wensen met het erfgoed, kostenbesparing en waardetoevoeging in de ruimtelijke ontwikkeling. Ik ondersteun en organiseer erfgoedprojecten in de brede zin van het woord.