Promis Advies op Maat

Coach en vernieuwer

Of ik nu een opdracht uitvoer als projectleider, gebiedsontwikkelaar of omgevingsmanager, in alle gevallen ben ik gericht op een blijvende verandering in uw organisatie. Het is niet de bedoeling dat ik alleen de kar trek, een mooie ontwikkeling realiseer en daarna uw organisatie met lege handen achter laat. Mijn werkwijze is samen met uw medewerkers een project te leiden, een gebied te ontwikkelen of de omgeving te managen, zodat de nieuwe werkwijze geïncorporeerd wordt in de manier van werken in uw organisatie. Aanvullend kan ik medewerkers coachen in hun nieuwe rol of bijdragen aan de invoering van de nieuwe werkwijze in de vorm van cursussen, evaluaties, werksessies en stroomlijning van de bijbehorende werkprocessen.