Promis Advies op Maat

Projectmanagement - Gebiedsontwikkeling - Omgevingsmanagement

Neem contact op

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Omgevingsmanagement

Neem contact op

Projectmanager
die verbindt

Al dertig jaar realiseer ik projecten en programma’s voor de overheid. Vaak zijn dat ruimtelijke projecten zoals het transformeren van een bedrijventerrein, het vernieuwen van een woonwijk, het vitaliseren van een spoor-zone, of het ontwikkelen van een kustplaats aan zee. Andere keren zijn het sociale projecten zoals het realiseren van Skaeve Huse, een wijk-ontwikkelingsplan of het formuleren van het gemeentelijk armoedebeleid of het gaat juist abstracter om visievorming zoals een toekomst-visie voor de gemeente, een structuurvisie voor een wijk of bedrijventerrein, het verbeteren van werkwijzen zoals projectmatig werken, integriteit of aandacht voor de omgeving.

Ik voel me het meest uitgedaagd door complexe vraagstukken waarbij de koers nog niet is bepaald en het resultaat nog niet vaststaat. Met oog voor ieders rollen en verantwoordelijkheden organiseer ik het proces waarbij samen met alle betrokkenen een resultaat wordt geformuleerd en daarna gerealiseerd. Bij het proces hoort een duidelijke communicatiestrategie waarin het ontwikkelproces en de inhoud nauw met elkaar zijn verbonden.

Gebiedsontwikkeling vanuit de identiteit van het gebied

Voor mij is het ondenkbaar een gebied te ontwikkelen zonder te kijken naar het verleden, de structuur, de opbouw en de mensen en de omgeving van het gebied. Of het nu gaat om zogenaamde lege gebieden als weilanden of natuur of om bewoonde gebieden als steden en wijken: elk gebied heeft zijn eigen identiteit, fysiek en cultuur-historische verleden en betrokken omgeving. Deze aspecten niet meenemen bij gebiedsontwikkeling betekent niet alleen een gemiste kans wat betreft draagvlak en betrokkenheid, maar ook wat betreft inhoud en deskundigheid. Wat is er mooier dan niet alleen reclame te kunnen maken met een slogan als ‘bouwen op oude grond’, maar daar ook daadwerkelijk betekenis aan te geven zodat zowel de huidige als de toekomstige bewoners of bedrijven zich verbonden voelen met de identiteit van het gebied.

Deze vorm van gebiedsontwikkeling vraagt een op het gebied toegesneden aanpak. Deze bestaat uit een lagenbenadering waarbij het gebied letterlijk in kaart wordt gebracht; desk-research naar de cultuur-historische geschiedenis van het gebied; en vooral gesprekken en bijeenkomsten met de omgeving en alle betrokkenen. Vooral dit intensieve veldwerk levert het gewenste draagvlak, betrokkenheid, inhoud en deskundigheid.

Omgevings-
management

Bij elk plan, project, programma of ontwikkeling is het belangrijk uw omgeving serieus te nemen. Voor een soepel verlopend proces is het belangrijk zo vroeg mogelijk in gesprek te treden met alle betrokkenen en stakeholders. Het betrekken van de omgeving levert niet alleen draagvlak en betrokkenheid, maar ook inhoud en deskundigheid. Wie weten er meer van een gebied, thema of organisatie dan de mensen die daar al wonen of mee te maken hebben.

Samen met u analyseer ik welke issues er spelen, wie de stakeholders zijn en wat ieders belangen zijn. Daarna stippelen we een strategie uit op welke wijze de belanghebbenden moeten worden betrokken, welke belangen het zwaarste wegen en hoe we kunnen duurzaam samenwerken, participeren of informeren. In het stappenplan wordt uitgewerkt welke middelen worden ingezet en wordt de communicatieaanpak naast het project- of programmaplan gezet. Het eind-resultaat zal zijn: betrokkenheid bij het proces, inhoudelijke inbreng en meer begrip voor de gemaakte keuzes.

Projectmanager die verbindt

Al dertig jaar realiseer ik projecten en programma’s voor de overheid. Vaak zijn dat ruimtelijke projecten zoals het transformeren van een bedrijventerrein, het vernieuwen van een woonwijk, het vitaliseren van een spoor-zone, of het ontwikkelen van een kustplaats aan zee. Andere keren zijn het sociale projecten zoals het realiseren van Skaeve Huse, een wijk-ontwikkelingsplan of het formuleren van het gemeentelijk armoedebeleid of het gaat juist abstracter om visievorming zoals een toekomst-visie voor de gemeente, een structuurvisie voor een wijk of bedrijventerrein, het verbeteren van werkwijzen zoals projectmatig werken, integriteit of aandacht voor de omgeving.

Ik voel me het meest uitgedaagd door complexe vraagstukken waarbij de koers nog niet is bepaald en het resultaat nog niet vaststaat. Met oog voor ieders rollen en verantwoordelijkheden organiseer ik het proces waarbij samen met alle betrokkenen een resultaat wordt geformuleerd en daarna gerealiseerd. Bij het proces hoort een duidelijke communicatiestrategie waarin het ontwikkelproces en de inhoud nauw met elkaar zijn verbonden.

Gebiedsontwikkeling vanuit de identiteit van het gebied 

Voor mij is het ondenkbaar een gebied te ontwikkelen zonder te kijken naar het verleden, de structuur, de opbouw en de mensen en de omgeving van het gebied. Of het nu gaat om zogenaamde lege gebieden als weilanden of natuur of om bewoonde gebieden als steden en wijken: elk gebied heeft zijn eigen identiteit, fysiek en cultuur-historische verleden en betrokken omgeving. Deze aspecten niet meenemen bij gebiedsontwikkeling betekent niet alleen een gemiste kans wat betreft draagvlak en betrokkenheid, maar ook wat betreft inhoud en deskundigheid. Wat is er mooier dan niet alleen reclame te kunnen maken met een slogan als ‘bouwen op oude grond’, maar daar ook daadwerkelijk betekenis aan te geven zodat zowel de huidige als de toekomstige bewoners of bedrijven zich verbonden voelen met de identiteit van het gebied.

Deze vorm van gebiedsontwikkeling vraagt een op het gebied toegesneden aanpak. Deze bestaat uit een lagenbenadering waarbij het gebied letterlijk in kaart wordt gebracht; desk-research naar de cultuur-historische geschiedenis van het gebied; en vooral gesprekken en bijeenkomsten met de omgeving en alle betrokkenen. Vooral dit intensieve veldwerk levert het gewenste draagvlak, betrokkenheid, inhoud en deskundigheid.

Omgevingsmanagement

Bij elk plan, project, programma of ontwikkeling is het belangrijk uw omgeving serieus te nemen. Voor een soepel verlopend proces is het belangrijk zo vroeg mogelijk in gesprek te treden met alle betrokkenen en stakeholders. Het betrekken van de omgeving levert niet alleen draagvlak en betrokkenheid, maar ook inhoud en deskundigheid. Wie weten er meer van een gebied, thema of organisatie dan de mensen die daar al wonen of mee te maken hebben.

Samen met u analyseer ik welke issues er spelen, wie de stakeholders zijn en wat ieders belangen zijn. Daarna stippelen we een strategie uit op welke wijze de belanghebbenden moeten worden betrokken, welke belangen het zwaarste wegen en hoe we kunnen duurzaam samenwerken, participeren of informeren. In het stappenplan wordt uitgewerkt welke middelen worden ingezet en wordt de communicatieaanpak naast het project- of programmaplan gezet. Het eind-resultaat zal zijn: betrokkenheid bij het proces, inhoudelijke inbreng en meer begrip voor de gemaakte keuzes.