Verhalenprojecten

Met verhalenbijeenkomsten, muziek, film, kunst, wandel-, fiets- en vaarroutes verzamelen we verhalen en geven ze door

Stellingverhalen

De Nederlandse militaire geschiedenis vormt een belangrijk deel van ons verleden én is van invloed geweest op ons landschap. Werden eeuwen geleden veel veldslagen uitgevochten op zee, ook bij de verdediging van regering, koning en hoofdstad vormde water een belangrijk element. Inundatie van een cirkel laaggelegen gebieden rondom Amsterdam vormde de basis van de Stelling van Amsterdam, in 1996 tot Unesco Werelderfgoed verklaard. 42 forten en batterijen moesten die Stelling verdedigen, maar gevochten is er nooit. In vier projecten laat ik de mensen die betrokken zijn bij de forten hun verhaal vertellen over heden en verleden.
De projecten worden uitgevoerd in opdracht van de Stichting Verhalen Verbinden. De boeken worden uitgegeven door Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Reeds uitgevoerd en in boekvorm uitgegeven zijn de volgende projecten.

 1. Leven langs de Liniedijk over het noordwestfront van de Stelling.
 2.  Leven op de Stelling over het zuidwestfront van IJmuiden tot Kudelstaart.
 3. Kraijenhoff keert terug over het Zuiderzee- en het Noordfront.

Op dit moment loopt het project Herauten op de Stelling, waarvan in 2019 het boek verschijnt.

De molenaar vertelt

In december 2017 is het beroep van de Nederlandse Molenaar door Unesco tot immaterieel werelderfgoed verklaard. Op de lijst van Immaterieel erfgoed staan, naast tradities, rituelen, en gebruiken ook ambachten en beroepen die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gemeenschappen en verandert in gebruik door de tijd heen. Beschermen van immaterieel erfgoed kan door het te gebruiken, kennis en vaardigheden door te geven en door de verhalen van de uitoefenaren van het ambacht vast te leggen en aan het publiek door te geven.
Met het verhalenproject De Molenaar Vertelt wil de Stichting Verhalen Verbinden het verhaal van de molenaar en van andere ambachten die bijdragen aan het instandhouden van de molen vastleggen en doorgeven. Dit doen we door de verhalen van molenaars, andere molenberoepen en de bij de molens betrokken vrijwilligers en professionals in een laagdrempelig en rijk geïllustreerd boek vast te leggen. Uitgeverij Noord-Holland, uitgever van de boeken Leven van de Wind (2007) en Molens in Noord-Holland(1981) wil het boek graag uitgeven.

Routes met een verhaal

Bezoekers, toeristen, bewoners trekken graag te voet, per fiets of via het water door het landschap, de stad en de omgeving. Verhalen kunnen mensen deelgenoot maken van hun omgeving en betrekken bij het verleden en de cultuur van wat er is te zien. Er is een groeiende belangstelling voor het materieel en immaterieel erfgoed in Nederland. Met informatieborden, QR-codes verbonden met een website, een brochure of een app vertel ik de verhalen over de geschiedenis van het gebied en haar erfgoed. Reeds gerealiseerd zijn:

 • Ontdek Oud-IJmuiden: verhalen van een oude visserswijk en haar omgeving.
 • IJmuider Vislijn: verhalen langs de voormalige spoorlijn van Haarlem naar IJmuiden.
 • Wandelnetwerk Velsen: verhalen over landgoederen, het industrieel verleden van de IJmuiden, het Oer-IJ, het Noordzeekanaal en het Wijkermeer, de binnenduinrand, blekerijen en tuinderijen in Santpoort.

Beleef en Ontdek Oud-IJmuiden

Samen met Marlenne Schrijver heb ik van 2013 tot 2016 het project Beleef Oud-IJmuiden uitgevoerd. In opdracht van Stichting Welzijn Velsen en Stichting Verhalen Verbinden hebben we met verhalen verbinding gelegd in de wijk.
Oud-IJmuiden is een wijk ontstaan tijdens en na de aanleg van het Noordzeekanaal, de sluizen en de pieren. Na de kanaalgravers kwamen de vissers en er ontstond een bloeiende wijk. Platgegooid door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, besloot de gemeente er tijdens de wederopbouw een bedrijventerrein van te maken. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw kwam de ommekeer, de bedrijven werden gesaneerd en woningen werden vernieuwd en bijgebouwd. Maar daarmee ontstond er niet automatisch een nieuwe sociale samenhang in de wijk.
Met een veelheid aan activiteiten voor jong en oud hebben we verhalen opgehaald, vastgelegd en doorgegeven over de cultuur, identiteit en de geschiedenis van de wijk. Mensen leerden elkaar kennen, jonge mensen raakten onder de indruk van het verleden van de wijk en er ontstonden ideeën die gebruikt konden worden voor de verdere inrichting van de wijk.
Alle verhalen zijn vastgelegd in het boek ‘Beleef Oud-IJmuiden’, te koop bij Readshop IJmuiden.
Om de verhalen breder te delen hebben we een wandelroute gerealiseerd langs de vele verdwenen, veranderde en bewaard gebleven erfgoed-objecten en bijzondere plekken. Op stoere stalen borden staan de verhalen verteld over de wijk. Met een brochure, een website of een app kan de bezoeker de wijk ontdekken of zich rond laten leiden met een lokale gids. Meer informatie staat op www.ontdekoudijmuiden.nl.

Uw erfgoed-verhalenproject?

De samenwerking tussen de Stichting Verhalen Verbinden en de Stichting Uitgeverij Noord-Holland leidt tot verhalenprojecten die mensen verbinden rondom ons erfgoed en tot toegankelijke boeken met verhalen en boeiend beeldmateriaal over dat erfgoed. In de projecten en de boeken staat het persoonlijk verhaal centraal. Via persoonlijke verhalen worden het verleden, de cultuur en de identiteit van een gebied of het erfgoed verteld en doorgegeven.

Heeft u een idee voor een mooi verhaal, een belangrijke gebeurtenis uit het verleden die meer betekenis verdient of erfgoedobjecten waarvan het interessant is om te kijken wie er gewoond, geleefd of gewerkt hebben? Neem dan contact op met Agnes de Boer via agmdeboer@quicknet.nl of 06 23 64 32 95 of met de Stichting Verhalen Verbinden via info@stichtingverhalenverbinden.nl.

Grootschermer als mijn inspiratie

Sinds anderhalf jaar heb ik de Velserbroekpolder verruild voor de Eilandspolder en woon ik in Grootschermer. Geboren en getogen in de Beemster ben ik mijn leven lang verbonden met de oude grond van Noord-Holland.
In de omgeving van de Eilandspolder en de Schermer ben ik actief betrokken bij het lokale en regionale erfgoed:

 • Secretaris Schemer Molens Stichting
 • Secretaris Podium onder de Toren
 • Gastvrouw Raadshuis Grootschermer
 • Vrijwilliger bij de Dorpskerk in Grootschermer
 • Vrijwilliger bij Fort bij Spijkerboor
 • Gastschrijver ‘Ik was erbij’, een rubriek van het Alkmaars Archief in het Noord-Hollands Dagblad
 • Schrijver – redactielid Molenpost
Erfgoedverhalen | Agnes de Boer | agmdeboer@quicknet.nl | +31 6 23 64 32 95 | KvK: 34 24 05 40 | BTW: NL 1916.12.753.B.01 | www.erfgoedverhalen.nl