Eindredactie Pampus Pioniers

Pampus Pioniers

1 juni 2023

Wat zou er van Forteiland Pampus zijn overgebleven als niet de Pampus Pioniers het eiland van de ondergang hadden gered? Fort aan het Pampus maakte onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Het moest Amsterdam verdedigen tegen een aanval via de Zuiderzee. Met het dichten van de Afsluitdijk in 1932 kwam aan dat gevaar een einde, het fort werd verlaten en overgeleverd aan de elementen, de natuur, avontuurzoekers en feestgangers. In 1986 richtten een groep enthousiaste doorzetters de Stichting Pampus op met als doel het eiland en het fort te behouden en bereikbaar te maken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Op basis van verslagen en verhalen beschrijft Sjoert Brevé een bijzondere periode in de geschiedenis van Pampus. Het boek laat zien dat juist particuliere doorzetters zorgen voor het behoud van ons erfgoed.
Het boek maakt de serie Stellingverhalen nog completer en het was me een eer en genoegen Sjoert te ondersteunen bij het maken van dit boek.

Het boek is voor € 19,95 te koop op het eiland Pampus of in het kantoorpand aan de Herengracht 67 in Muiden of via: https://www.pampus.nl/pioniersboek.

12 mei 2023

Samen met Marjan ten Broeke en Luuk van Term heb ik de eindredactie uitgevoerd van het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van vereniging De Hollandsche Molen.
Van werktuig tot wereldmerk is een overzicht in woord en beeld van 100 jaar molenbehoud in Nederland. Het is samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Hollandsche Molen (1923-2023). In chronologische volgorde wordt de lezer meegenomen door de geschiedenis van molenbehoud in Nederland. Het boek is verrijkt met een schitterende fotoserie van vijf verschillende molens gemaakt door de jonge fotograaf Ezra Böhm.

Het boek is voor € 29,95 te koop bij De Hollandsche Molen.
https://winkel.molens.nl/products/van-werktuig-tot-wereldmerk-100-jaar-molenbehoud

Hollandse molen

Boek met persoonlijke verhalen over de ruilverkaveling van de polder Geestmerambacht

Boek Van Varen naar rijden

7 oktober 2021

Van Varen naar Rijden vertelt het verhaal van de ingrijpende geschiedenis van de ruilverkaveling van de polder Geestmerambacht. Het landschap ging volledig op de schop. De vaarpolder, bekend als het Rijk der duizend Eilanden, onderging een metamorfose tot rijpolder. De ruilverkaveling bracht het gebied een nieuwe toekomst, maar voor boeren en inwoners ging deze verandering niet zonder slag of stoot. Welke grote problemen moesten zij het hoofd bieden? Lees er alles over in dit boek.
Mensen uit de dagelijkse praktijk vertellen hun soms zeer persoonlijke verhaal. Werd deze grootschalig uitgevoerde ruilverkaveling in West-Friesland voor iedereen wel de gebuldozerde weg naar een land van melk en kolen? Mannen en vrouwen van het eerste uur en boerenbestuurders, beleidsmakers, ondernemers, uitvoerders, wethouders en gewone dorpelingen komen uitgebreid aan het woord in dit rijk geïllustreerde boek.

Het boek is voor € 24,95 te koop bij Uitgeverij Noord-Holland:
https://www.uitgeverij-noord-holland.nl/erfgoed-noord-holland/van-varen-naar-rijden/.

Concertenreeks ‘Herauten op de Stelling’ van start in de forten van het Zuidoostfront

Herauten

4 juli 2018
De verhalenprojecten maken de Stelling van Amsterdam literair en cultureel rond. Na het Festival Donkerst Fort Noord (2016), de film Kraijenhoff keert terug (2017) is het nu de beurt aan muziek. In het zuid- en zuidoostfront van de Stelling van Amsterdam geven Duo Leeghwater en Henk Zwart theatrale voorstellingen op de Forten. Met muziek, gesproken teksten en zang, gecomponeerd door Arthur Wagenaar, vertellen zij het verhaal van de Stelling en de forten. Ze vertellen over de verveling tijdens de Eerste Wereldoorlog, liefdes die zijn ontstaan vanwege de mobilisatie, geheimzinnigheid tijdens de Koude Oorlog, de ontdekking van de forten door de pioniers en over de herbestemming naar wat de forten nu zijn of worden.

De volgende concerten staan op het programma:
Zaterdag 7 juli Fort aan de Drecht in Uithoorn, 16.00 uur.
Zondag 8 juli Fort bij Nigtevecht, 15.00 uur.
Zaterdag 15 september Fort aan de Ossenmarkt in Weesp, 20.00 uur.
Zondag 23 september concert met rondleiding en diner in Fort Waver-Amstel, 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de concerten op www.duoleeghwater.nl.

Project ‘Kraijenhoff keert terug’ afgerond met boekprestatie op Fort a.d. Jisperweg

1 juli 2018
Het derde verhalenproject over de Stelling van Amsterdam is op 30 juni j.l. afgerond. Het project startte in het voorjaar van 2017 met verhalenbijeenkomsten in de Beemster, Edam, Muiden en op het Hembrugterrein. Op 2 oktober ging de film ‘Kraijenhoff keert terug’ – gemaakt door Jort van de Maarel – in première in Fort Resort Beemster. Na het afronden van zo’n veertig interviews verscheen het gelijknamige boek op 8 juni. Het was een eer het eerste exemplaar te mogen overhandigen aan voormalig fortwachter Arie Everaars en zijn vrouw Corrie op ‘hun’ Fort aan de Jisperweg. Met een tentoonstelling in Kwadijk, een filmpresentatie tijdens de Fort-Fair, een fietstocht langs Marken-Binnen, Spijkerboor en Jisperweg en een concert van Duo Leeghwater in Fort bij Edam hebben we het project afgesloten zoals het bedoeld was: met het delen van betekenis gevende verhalen.
Meer informatie over de stellingprojecten staan op de projectwebsite: www.stellingverhalen.nl.