De molenaar vertelt

 De molenaars in Noord-Holland

Synopsis van het boek

Met het boek De Molenaar in Noord-Holland leggen we het verhaal van de molenaar – en bij de molen betrokken ambachten – vast en geven de verhalen door aan een breed publiek. Het wordt een boek met veel verhalen, de actuele inventarisatie van de molenstand in Noord-Holland en geïllustreerd met historisch en actueel beeldmateriaal. Sinds het wegvallen van hun oorspronkelijke functie als poldermolen, korenmolen of industriële molen, hebben de molens andere functies en een nieuwe plek in onze maatschappij gekregen. Hun landschappelijke betekenis hebben ze veelal weten te behouden.  Een boek met persoonlijke verhalen doet niet alleen recht aan degenen die de molens groot hebben gemaakt, het maakt de geschiedenis van de molens levend, zichtbaar en herkenbaar.

Het boek zal een waardig opvolger zijn van het in 2007 verschenen boek Leven van de wind, Molens in Noord-Holland dat al een flink aantal jaren is uitverkocht. Dat boek, uitgegeven in samenwerking met de Provinciale Molencommissie Noord-Holland,  wordt gezien als een standaardwerk over de molens in Noord-Holland. Het was de opvolger van een in 1981 verschenen boek met dezelfde titel. Inmiddels is er opnieuw veel veranderd, het beroep molenaar is Unesco immaterieel erfgoed, er zijn nieuwe molens gebouwd, plannen voor nieuwe molens gemaakt en molens gerestaureerd. Tijd voor een derde boek en deze keer niet vanuit het oogpunt van de molen, maar vanuit de molenaar.

Naast interviews met molenaars komen de volgende thema’s aan bod:

  • Korte geschiedenis van watermolens en industriële molens
  • Bijzonder invulling / herbestemming van molens
  • Ambachten en beroepen rondom de molens
  • Toekomst (kansen en bedreigingen)
  • Compacte inventarisatie molenbestand anno 2020

Foto Joris van Lier