Agnes in Woord en Beeld

Schrijfprojecten

Neem contact op

Ruimtelijke ordening, wijk- en gebiedsontwikkeling

Schrijfprojecten

Verhalen vormen een krachtig instrument om mensen bij elkaar te brengen en de identiteit van een gebied te versterken. Het vertellen en uitwisselen van verhalen geeft een wijk of stad weer smoel en karakter. Via verhalen kunnen overheid, ontwikkelaars, burgers, gebruikers en bedrijven samen hun stad, wijk of gebied leefbaar maken. Wat geeft het verleden mee en wat brengt de toekomst?. Verhalen maken het verleden levend, de identiteit inzichtelijk en brengen ideeën en wensen samen tot een richtinggevende visie.

Met het bijeenbrengen van verhalen help ik u bij wijk– of gebiedsontwikkeling en het opstellen van een structuurvisie of toekomstscenario’s. Identiteit en verhalen kunnen gebruikt worden voor gebieds– en citymarketing.

Het uitwisselen van verhalen draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale cohesie in een wijk en de verhalen kunnen ingezet worden bij de aanpak van een probleemwijk.

Historische verhalenprojecten

In alle culturen en in alle tijden vertellen mensen elkaar verhalen. Met deze verhalen geven ze hun geschiedenis, cultuur en identiteit door en voelen ze zich verbonden bij elkaar. De verhalen geven betekenis aan een gebeurtenis, een gebied en aan ons erfgoed. Met het vastleggen van de verhalen in tekst, beelden of kunst houden we de geschiedenis levend en geven we ons immaterieel erfgoed door aan de generaties van de toekomst.
Mijn interesse gaat uit naar de moderne geschiedenis waarin de mensen die er leven hun verhaal of dat van hun voorouders kunnen vertellen. Samen werken we aan verhalenbijeenkomsten, een boek, een film, muziekvoorstellingen of aan een wandel-, fiets- of vaarroute langs de belangrijke plekken uit het verleden.

Nog meer weten over historische verhalenprojecten: kijk op www.erfgoedverhalen.nl.